• Dialog cu Studenții

    Frica

    Avem nevoie de siguranță, avem nevoie de repere și de stabilitate pentru a ne dezvolta. Este necesar pentru fiecare dintre noi să simțim că lucrurile pe care le cunoaștem nu se schimbă. Frica apare atunci când fiecare dintre noi se confruntă cu necunoscutul, mai precis atunci cînd apare sau ar putea apărea (ne imaginăm) ceva neprevăzut. Neașteptatul ne poate copleși prezentul, ne putem teme, de ceva ce nu cunoaștem, nu știm, acel ceva ce mintea noastră nu poate cuprinde neașteptatul. Tot ceea ce este neștiut, necunoscut, ascuns, presupune o schimbare , iar noi preferăm stabilitatea. Împotrivirea sau rezistența la schimbare este parte integrantă din ființa umană. Manifestări corporale ale fricii:…